Рада з питань внутрішньо переміщених осіб


Наказом начальника Вінницької обласної військової адміністрації №1158 від 29.08.2023 було утворено Раду з питань внутрішньо переміщених осіб при Вінницькій обласній військовій адміністрації та затверджено положення про неї.

Рада з питань ВПО є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, який створено для участі у реалізації регіональної політики у сфері забезпечення та захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, сприяння діяльності територіальних громад у розвитку ефективних механізмів їх адаптації та інтеграції.

Рада з питань ВПО утворена у складі 18 осіб, з яких:

- 9 ВПО;

- 3 представники громадських організацій;

- 6 представників служб та департаментів Вінницької ОВА.

Завдання Ради:

сприяння в реалізації громадянських і політичних прав внутрішньо переміщених осіб, залучення їх до процесу розроблення нормативних актів та контролю за їх виконанням;

сприяння забезпеченню і захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб з питань соціального захисту, забезпечення житлом та зайнятості, психосоціальної, медичної, правової допомоги та з інших питань;

сприяння діяльності територіальних громад у розвитку ефективних механізмів адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб;

організаційна, методична та консультативна підтримка суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку перемістили свої виробничі потужності та активи;

сприяння залученню внутрішньо переміщених осіб до вирішення питань місцевого значення, зокрема шляхом їх залучення до участі в робочих групах, комісіях, інших консультативно-дорадчих органах з метою розроблення місцевих програм у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, соціального захисту, зайнятості населення, забезпечення житлових і майнових прав;

сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвесторів, громадських та міжнародних об’єднань для розвитку інфраструктури та можливостей територіальних громад;

подання пропозицій та рекомендацій щодо розвитку державно-приватного партнерства для вирішення питань адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в територіальних громадах;

подання пропозицій щодо прийняття нових та внесення змін до чинних нормативно-правових актів у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

вивчення стану виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб і подання пропозицій з метою забезпечення їх реалізації;

налагодження співпраці з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, представниками громадських об’єднань, міжнародних і наукових організацій, засобів масової інформації, інших інститутів громадянського суспільства, фізичними та юридичними особами з питань захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

проведення моніторингу стану виконання місцевими органами виконавчої влади повноважень у сфері забезпечення і захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

сприяння в застосуванні принципів тендерної рівності у процесі реалізації політик на регіональному та місцевому рівні для розвитку соціальної згуртованості, зменшення напруги та ризиків виникнення конфліктів між територіальною громадою та внутрішньо переміщеними особами.

Рада відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає питання щодо захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

розробляє та пропонує до розгляду відповідним органам проекти місцевих програм підтримки суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку перемістили свої виробничі потужності та активи;

не рідше ніж один раз на рік готує та подає обласній військовій адміністрації план своєї діяльності, пропозиції та рекомендації у сфері забезпечення і захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, які оприлюднюються на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації та/або в інший прийнятний спосіб;

проводить аналіз ефективності реалізації місцевої політики у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

сприяє правовій поінформованості внутрішньо переміщених осіб та проведенню інформаційних кампаній, спрямованих на роз’яснення ключових питань, пов’язаних з підтримкою внутрішньо переміщених осіб з боку держави та територіальних громад;

готує й подає відповідним органам для розгляду пропозиції та рекомендації у сфері забезпечення і захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

інформує громадськість про свою діяльність, ухвалені пропозиції, рекомендації та стан їх виконання;

співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, міжнародними і національними об’єднаннями, представництвами в Україні міжнародних гуманітарних організацій, благодійними організаціями, організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів, волонтерами, фізичними та юридичними особами тощо;

сприяє залученню коштів на підтримку та розвиток територіальних громад;

надає організаційну, методичну та консультативну підтримку у розробленні місцевих і регіональних програм у бюджетній сфері та щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб;

підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання завдань Ради (семінари, конференції, засідання тощо).

Рада має право:

отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на Раду завдань;

залучати представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Ради;

подавати відповідним органам пропозиції та рекомендації у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

розглядати звернення внутрішньо переміщених осіб та пропозиції громадських об’єднань з питань, що належать до її компетенції;

співпрацювати з іншими радами з питань внутрішньо переміщених осіб;

ініціювати проведення й брати участь у конференціях, семінарах, нарадах з питань захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб;

утворювати робочі групи, комісії для виконання покладених на Раду завдань.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВПО