Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року, затверджена рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21лютого 2020 року №921 (далі - Стратегія) є стратегічним планом розвитку регіону, що визначає цілі, пріоритети, завдання, напрями сталого економічного і соціального його розвитку на довгостроковий період.

Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року, затверджена рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21лютого 2020 року №921 (далі - Стратегія) є стратегічним планом розвитку регіону, що визначає цілі, пріоритети, завдання, напрями сталого економічного і соціального його розвитку на довгостроковий період.

 З набранням чинності 24.07.2021  Закону України від 17.06.2020 №711-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель” спрощено процедуру зміни цільового призначення земельних ділянок...

Наказ про розробку зазначеної Програми 31 травня видав Начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

 Розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 11 березня 2021 року № 194 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування» у відповідності до вимог законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування» (зі змінами) передбачено впровадження заходів з збереження несучої здатності конструкції дорожнього одягу від впливу динамічних навантажень в умовах підвищеної температури повітря.

Антикорупційна програма – це комплексний антикорупційний документ, що визначає процес управління корупційними ризиками з урахуванням ідентифікованих в організації корупційних ризиків та державної антикорупційної політики.

Відповідно до Плану оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми, затвердженого на засіданні робочої групи обласної військової адміністрації з оцінювання корупційних ризиків 05 січня 2023 року, з  метою  збору  та  аналізу  інформації,  визначення  вразливих  до корупції функцій та процесів, запрошуємо представників зовнішніх заінтересованих сторін до 15 січня 2023 року взяти участь в опитуванні, яке розміщене на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації у формі анкети за посиланням: https://bit.ly/3OD16zT. Анкета передбачає можливість надати відповідь без зазначення авторства.

На виконання наказу Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 14 грудня 2022 року № 2822 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків та розроблення проєкту Антикорупційної програми обласної військової адміністрації», доступного за посиланням https://bit.ly/3PnTqSl,  відповідній робочій групі доручено провести оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної військової адміністрації. У зв’язку із цим обласна військова адміністрація пропонує долучитись до її роботи представників зовнішніх заінтересованих сторін.

Сторінка 1 із 2